Montažne hale se odlikuju povoljnom cenom, brzom montažom i malim troškovima održavanja.

Poslednjih godina i kod nas se dešavaju novine u sistemu i načinu gradnje objekata. Ove promene jače su izražene u gradnji poslovnih objekata, gde je sistem montažne gradnje sve prisutniji.

Danas su sve više prisutni objekti izgrađeni u montažnom sistemu, obloženi sendvič panelima, alubondom, strukturalnim i polustrukturalnim aluminijum-staklo fasadama.  

Montažni objekti se brže grade, pošto se veći deo priprema izvodi u radionicama, van gradilišta. Grade se od elemenata sa finalnom prefabrikacijom, sa visokim stepenom finalizacije i kvaliteta.

Veze između elemenata kod ovakvih sistema su rastavljive, a objekat je moguće preseliti na drugu lokaciju, troškovi održavanja su manji...

Kada su industrijske hale u pitanju, skoro da ne bi trebalo da postoji dilema, već bi prvi izbor trebalo da budu montažno-demontažni sistemi.

Montažne hale i magacini:

  • Izrada, transport i montaža čeličnih industrijskih  hala i magacina.
  • Čelične konstrukcije od hladnooblikovanih i toplo valjanih profila.
  • Oblik, funkcija i  dimenzije objekata po želji investitora.
Ukoliko želite više informacija, kontaktirajte nas. Stojimo Vam na raspolaganju.