Ukoliko su vam potrebni radionički detalji za izradu vaših konstrukcija ili za potrebe izrade projekta za izvođenje, budite slobodni i kontaktirajte nas

Naša stručna služba rado će vam izaći u susret.

Slika 1:
Radionički detalj:
Oslonac krovnog rešetkastog nosača na nosećem stubu


 


Slika 2:
Radionički detalj:
Oslonac dva krovna rešetkasta nosača na jednom stubu


 


Slika 3:
Radionički detalj:
Radionički nastavak pojasnog štapa rešetkastog nosača


 


Slika 4
Radionički detalj: Montažni nastavak krovnog rešetkastog nosača


 


Slika 5:
Radionički detalj:
Montažni nastavak krovnog rešetkastog nosača


 


Slika 6:
Radionički detalj:
Detalj veze rigle i stuba
raspon L=24m


 


Slika 7
Radionički detalj: Detalj veze rigle i stuba
raspon L=12m


 


Slika 8:
Radionički detalj: 
Detalj veze dve rigle
raspon L=24m


 


Slika 9
Radionički detalj: Detalj veze dve rigle
raspon L=12m


 


Slika 10:
Radionički detalj:
Veza kalkanskog stuba i rešetkastog nosača (detalj)


 


Slika 11:
Radionički detalj:
Veza stuba i rešetkastog nosača
(detalj)


 


Slika 12:
Radionički detalj: 
Detalj oslonca


 


Slika 13
Radionički detalj: Detalj veze krovnog sprega na šrafljenje


 


Slika 14:
Radionički detalj: 
Detalj veze fasadnog sprega na šrafljenje


 


Slika 15:
Radionički detalj:
Veza stuba i rigle
(detalj)


 


Slika 16:
Radionički detalji:
Veza dve rigle (detalj)