Rebrasti trapezni lim se najčešće primenjuje prilikom pokrivanja industrijskih objekata, ali je ujedno odličan izbor i za pokrivanje stambenih objekata, magacina i objekata različitih namena. Lako i brzo se montira, ima dug vek trajanja, malu težinu i otporan je na sve vremenske uslove.

Rebrasti trapezni limovi

Neke od prednosti rebrastih limova u odnosu na tradicionalne pokrivače su:

» nekoliko puta je lakši od klasičnog pokrova;
» dužina krovnih elemenata je proizvoljna;
» lagana i jednostavna konstrukcija;
» ekonomičnost građenja;
» montaža pokrova je brza i jednostavna;
» lim ima veliku čvrstoću i otpornost uz vrlo mali presek;
» mali nagibi krovnih ploča;
» dug vek trajanja.

Rebrasti trapezni limovi

Ukoliko imate potrebu za rebrastim limovima, popunite zahtev za ponudu.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas.